Dr. Gyarmathy és Társai Kft.   ┃   Dr. Gyarmathy Ügyvédi Iroda

Elbocsátható-e a munkavállaló, ha elutasítja a COVID-oltást?

Elbocsátható-e a munkavállaló, ha elutasítja a COVID-oltást?

 

A COVID oltással kapcsolatos közvélemény kutatások keretében számos megkérdezett úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja magát beoltatni COVID ellen. Milyen lehetőségekkel élhet a munkáltató, amennyiben oltási kötelezettséget ír elő a  munkavállaló részére, a munkavállaló azonban nem kívánja magát beoltatni?

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata a munkavédelemről szóló törvény alapján. Ennek értelmében a munkáltató kötelezett olyan intézkedéseket hozni, amelyek védik a munkavállalókat és a munkahelyen tartózkodó más személyeket a munkahelyi COVID fertőzéstől.

A fentiek szerinti munkahelyi biztonsági intézkedések közé tartozik a higéniai szabályok betartása mellett a munkavállalók időbeli és térbeli elkülönítése, a home-office bevezetése, illetve a rendszeres tesztelés. Bizonyos munkakörökben azonban a munkáltató kötelezően  előírhatja a COVID oltást, amennyiben ez a biztonság érdekében elengedhetetlen, így  például az immunhiányos betegek ápolását végző egészségügyi dolgozók esetében.

Amennyiben azonban a munkavállaló nem vállalja a védőoltást, úgy a munkavégzés a munkavállalónak felróható okból lehetetlenné válik, amely megalapozza a munkáltató felmondási jogát. A felmondás alternatívájaként a  munkáltató természetesen jogosult a munkavállaló részére más munkakört felajánlani, azonban ilyenirányú kötelezettség nem terheli.

Jelenleg nincs olyan jogszabály sem, amely a COVID oltást bizonyos munkakörökben kötelezővé tenné, ennek eldöntése a munkáltató jogkörébe tartozik. A  Semmelweis  Orvostudományi Egyetem például előírta munkavállalói részére, hogy  vagy beoltatják, vagy kétnaponta teszteltetik magukat. A jövőben várható, hogy a COVID oltásra kötelezett munkakörök rendeleti szabályozás keretében kerülnek majd meghatározásra, így megkönnyítve a munkáltatók feladatát, egyúttal átlátható jogi helyzetet biztosítva a munkavállalók részére is.

A COVID oltással kapcsolatos jogi szabályozás hasznos lenne más, nem különösen veszélyeztetett munkakörök esetében is. Ellentmondásos helyzetet teremt például jelenleg  az, hogy a munkáltató bár jogosult a munkavállaló egészségügyi állapotának ellenőrzésére, azonban nem tájékozódhat arról, hogy a munkavállaló kapott-e COVID oltást, kivéve, ha ez indokoltan alkalmazási feltétel az adott munkakör betöltéséhez. Nem megválaszolt az a kérdés sem, hogy kérheti-e a munkavállaló, hogy a munkáltató oltás helyett rendszeres, ingyenes tesztelést bocsásson rendelkezésére? Az ehhez hasonló számos, megválaszolatlan kérdésre nézve hatékony megoldást jelentene a jogi szabályozás.

Megjegyezzük mindazonáltal, hogy véleményünk szerint nem várható olyan jogi szabályozás, amely a COVID oltást kötelezővé tenné, mivel ez ellentétes lenne az Alkotmányban foglalt önrendelkezési joggal, amely az alapvető emberi jogok részét képezi.

If you have any questions concerning the above, please do not hesitate to contact us!
© 2021 Gyarmathy&Partners    |    Tax, Accounting and Law Firm in Budapest, Hungary


Célunk, hogy maradandó értékeket teremtsünk ügyfeleink részére.
Ehhez kiemelkedő minőségű szolgáltatásokkal járulunk hozzá a következő területeken:


Esettanulmányainkban néhány gyakorlati példa segítségével mutatjuk be tevékenységünket és az ügyfeleink számára elért előnyöket:


A member firm of DFK International a worldwide association of independent accounting firms and business advisersSzolgáltatások

Könyvvizsgálat

 • Miért szükséges a könyvvizsgálat?
 • Könyvvizsgálat gyakorlati szemszögből
 • Különleges könyvvizsgálatok
 • Vagyonértékelés

Adótanácsadás

 • Magyar és nemzetközi adótanácsadás
 • Adóbevallások és adóvizsgálatok
 • Adótervezés
 • Jogi képviselet adózási kérdésekben
 • ÁFA visszatérítése külföldi cégek részére

Számviteli szolgáltatások

 • Számvitel és könyvelés
 • Outsourcing
 • Bérszámfejtés
 • Székhelyszolgáltatás

Gazdasági jogi szolgáltatások

 • Cégbejegyzés
 • Gazdasági és kereskedelmi jog
 • Tulajdonjog
 • Munkajog
 • Átvilágítás jogi szempontból
 • Jogviták és peres képviselet

Akkreditációk