Dr. Gyarmathy és Társai Kft.   ┃   Dr. Gyarmathy Ügyvédi Iroda

Elbocsátható-e a munkavállaló, ha elutasítja a COVID-oltást?

Elbocsátható-e a munkavállaló, ha elutasítja a COVID-oltást?

 

A COVID oltással kapcsolatos közvéleménykutatások keretében számos megkérdezett úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja magát beoltatni COVID ellen. Milyen lehetőségekkel élhet a munkáltató, amennyiben oltási kötelezettséget ír elő a  munkavállaló részére, a munkavállaló azonban nem kívánja magát beoltatni?

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata a munkavédelemről szóló törvény alapján. Ennek értelmében a munkáltató kötelezett olyan intézkedéseket hozni, amelyek védik a munkavállalókat és a munkahelyen tartózkodó más személyeket a munkahelyi COVID fertőzéstől.

A fentiek szerinti munkahelyi biztonsági intézkedések közé tartozik a higéniai szabályok betartása mellett a munkavállalók időbeli és térbeli elkülönítése, a home-office bevezetése, illetve a rendszeres tesztelés. Bizonyos munkakörökben azonban a munkáltató külön jogalap nélkül is, kötelezően  előírhatja a COVID oltást, amennyiben ez a biztonság érdekében elengedhetetlen, így  például az immunhiányos betegek ápolását végző egészségügyi dolgozók esetében.

Kötelezővé tehető a munkahelyi COVID-oltás

Egy novemberi jogszabályváltozás értelmében a munkáltatók immár minden munkahelyen előírhatják a foglalkoztatottak számára a COVID védőoltást. Legelőször 2021. december 16-től legfeljebb 12 havi fizetés nélküli szabadságra küldhetőek azok a munkavállalók, akik az oltási kötelezettségnek nem tesznek eleget.

A munkáltató elektronikus úton, e-mailben vagy írásban tájékoztatja az oltási kötelezettségről a foglalkoztatottat, 45 napos határidő kitűzésével. Nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból nem javasolt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja.

Amennyiben a foglalkoztatott az oltási kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy legfeljebb 12 havi fizetés nélküli szabadságra küldhető, ezt követően pedig munkáltató a munkaviszony azonnali hatállyal felmondhatja.  

Az oltási kötelezettség elrendelése súlyos beavatkozást jelent a munkavállalók önrendelkezési jogába, illetve a munkajogi következmények jogvitákhoz vezethetnek. Ezért érdemes  a munkáltatóknak munkavédelmi és epidemiológiai (orvosi) szakértők  bevonásával meghatározni azokat a munkaköröket, amelyben kötelezővé teszik a védőoltást.

Még mindig nem várható az általánosan kötelező COVID-oltás bevezetése

Egyelőre nincs kilátásban olyan jogi szabályozás, amely a COVID oltást kötelezővé tenné, mivel ez ellentétes lenne az eddigi jogfelfogás szerint az alapvető emberi jogok részét képező alkotmányos önrendelkezési joggal. Megjegyzendő azonban, hogy már több országban bevezetésre került a kötelező védőoltás, amely az emberi jogok területén új irányú jogfejlődés irányába mutat. A magyar kormány  2021 januárjában bejelentette, hogy nem lesz kötelező COVID-oltás. Ez a politikai nyilatkozat a 2022-ben esedékes parlamenti választások fényében további jelentőségre tesz szert.

Megjegyzendő e téren, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2021 áprilisában határozatot hozott a Vavricka-ügyben, jóváhagyva a Cseh Köztársaságban a szülők általános jogi kötelezettségét arra, hogy gyermekeiket beoltsák gyermekbénulás, hepatitis és tetanusz ellen. Az említett, Franciaország, Németország és Szlovákia beavatkozásával alátámasztott döntés elméleti lehetőséget nyithat a kormányok számára a COVID-oltás kötelezővé tételére, feltéve, hogy az megfelelő és arányos intézkedést jelent a társadalom egészének érdekeinek védelmében, figyelemmel az érintett egyének emberi jogaira. A Bíróság döntése egy olyan eseten alapult, amelyben az államnak nem volt joga közhatalmi eszközök alkalmazására az oltási kötelezettség kikényszerítésére.

If you have any questions concerning the above, please do not hesitate to contact us!
© 2021 Gyarmathy&Partners    |    Tax, Accounting and Law Firm in Budapest, Hungary


Célunk, hogy maradandó értékeket teremtsünk ügyfeleink részére.
Ehhez kiemelkedő minőségű szolgáltatásokkal járulunk hozzá a következő területeken:


Esettanulmányainkban néhány gyakorlati példa segítségével mutatjuk be tevékenységünket és az ügyfeleink számára elért előnyöket:


A member firm of DFK International a worldwide association of independent accounting firms and business advisersAkkreditációk