Dr. Gyarmathy és Társai Kft.   ┃   Dr. Gyarmathy Ügyvédi Iroda

Gazdasági jogi szolgáltatások

Ügyvédi Iroda

Ügyvédi irodánk társaságok jogi képviseletére szakosodott. Emellett pénzügyileg független magánszemélyek részére képviseletet és tanácsadást is vállalunk vagyonjogi ügyekben.

Cégbejegyzés

A bejegyzés folyamán a jogi tanácsadás mellett tanácsot adunk a cégalapítási folyamat pénzügyi és adózási vonatkozásaiban is. Segítünk Önnek a szükségleteinek leginkább megfelelő cégforma kiválasztásában. A cégforma sokrétű lehet, ideértve a lányvállalatot, a fióktelepet vagy a holding struktúrát.

A cégbejegyzés dokumentumait magyarul és angolul, illetve igény esetén németül is elkészítjük, és bejegyeztetjük a céget a cégnyilvántartásba.

Vállalunk tanácsadást a Magyarországon be nem jegyzett, azonban a gazdasági jelenlét más formáját választó külföldi cégek részére is. Ezek a cégek számos formában működhetnek, így pl. képviseleti iroda, külföldi szolgáltató vagy külföldi kereskedő cég formájában.

Gazdasági és kereskedelmi jog

Tanácsot adunk a magyar és külföldi cégek üzleti folyamataival és kereskedelmi ügyleteivel kapcsolatban, továbbá elkészítjük a szükséges szerződéseket. A nagyobb külföldi jogrendszerek terén szerzett gyakorlati tapasztalataink segítenek rámutatni azokra a neuralgikus pontokra, amelyeknél a külföldi jogi szabályozás gyakran eltérést mutat a magyar jogtól. Ezzel megelőzhetők a későbbi jogviták.

Ingatlanjog

Elkészítjük a szükséges szerződéseket, és elintézzük a tulajdonjog, illetve egyéb jogok bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. Külföldi ügyfeleinket képviseljük a magyarországi ingatlan tulajdonjoga megszerzéséhez szükséges hatósági eljárásban.

Munkajog

A munkaszerződések és szabályzatok elkészítésén túl megoldásokat kínálunk a munkavállalókkal szembeni jogvitákban, ideértve a munkáltatók képviseletét munkajogi perekben is.

Átvilágítás jogi szempontból

Elkészítjük a vállalatfelvásárlásokhoz, összeolvadásokhoz, átszervezésekhez és szétválásokhoz szükséges jogi átvilágítási tanulmányt (“due diligence”).

Jogviták és peres képviselet

Jogviták felmerülése esetén alapvetően olyan békés és költségkímélő megoldásokra törekszünk, amelyek ügyfeleink érdekét a legjobban szolgálják. Amennyiben a perindítás elkerülhetetlen, célunk az eljárás minél előbbi befejezése.

Vállaljuk választottbírósági megállapodások készítését és ügyfeleinket választottbírósági eljárásban is képviseljük.

Követelések behajtása

Vállaljuk követelések behajtását jogi eszközökkel magyar és külföldi cégek részére.

Magánszemélyek

Pénzügyileg független magánszemélyek részére tanácsot adunk vagyonjogi ügyeikben és vállaljuk jogi képviseletüket. Szolgáltatásaink súlypontját az ingatlanokkal, örökséggel, követelés behajtással és a vagyonjogi peres eljárásokkal kapcsolatos tanácsadás és jogi képviselet képezik.Célunk, hogy maradandó értékeket teremtsünk ügyfeleink részére.
Ehhez kiemelkedő minőségű szolgáltatásokkal járulunk hozzá a következő területeken:


Esettanulmányainkban néhány gyakorlati példa segítségével mutatjuk be tevékenységünket és az ügyfeleink számára elért előnyöket:


A member firm of DFK International a worldwide association of independent accounting firms and business advisersAkkreditációk