Dr. Gyarmathy és Társai Kft.   ┃   Dr. Gyarmathy Ügyvédi Iroda

Könyvvizsgálat

Miért szükséges a könyvvizsgálat?

Egyszerű, de a lényeget elleplező válasz az lehetne: mert a jogszabályok előírják.

A könyvvizsgálat gyakorlati előnye azonban abban áll, hogy a tulajdonosok illetve meghatározott harmadik személyek garanciákat kapnak arról, hogy a vállalkozás szervezet pénzügyi beszámolói lényeges hibától mentesek. A könyvvizsgálat lehetőséget nyújt a vállalkozások részére a hibák kiküszöbölése mellett az üzleti folyamatok optimalizálására is.

Könyvvizsgálat gyakorlati szemszögből

Könyvvizsgálói tevékenységünk alapja a függetlenség és objektivitás. A pénzügyi beszámolók megbízhatóságának ellenőrzése könyvvizsgálói munkánknak csak egy részét képezi. Célkitűzésünk egyúttal a vizsgálat eredményeinek elemzésével olyan következtetések levonása, amelyek elősegítik a vállalkozás hatékonyságának növelését. A pénzügyi év során ügyfeleinkkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot személyes konzultációk, valamint a vezetők tájékoztatása keretében. A cég pénzügyi helyzetét és jövedelmezőségét jelentősen befolyásoló észrevételeinkről ügyfeleinknek rendszeresen és haladéktalanul tájékoztatást nyújtunk.

Társaságunk az Európai Unióban a 2006/43/EK irányelvben foglaltak szerint a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál regisztrált könyvvizsgáló társaság. Könyvvizsgálói szolgáltatásainkat a Nemzetközi Könyvvizsgálói Szövetség (IFAC) által kidolgozott nemzetközi és honosított magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok szerint végezzük.

Munkánk alapját a Magyar és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok, valamint a magyar számviteli szabályok és a Nemzetközi Számviteli és Beszámolókészítési Standardok (IAS, IFRS) képezik, amelyek a könyvvizsgálat széleskörű transzparenciáját és dokumentálását biztosítják.

Különleges könyvvizsgálatok

A vállalatfelvásárlással, egyesüléssel, átszervezéssel, szétválással kapcsolatos beszámolók, vagyonmérlegek, cégértékelések felülvizsgálatánál figyelmünket a beszámolók, vagyonmérlegek, cégértékelések és a kapcsolódó dokumentációk teljességére és helyességére összpontosítjuk annak érdekében, hogy megbízónk döntéseit objektív és lényeges hibától mentes információk és adatok támasszák alá.

Vagyonértékelés

A tervezett vagy folyamatban lévő ügyletek során teljes cégeket vagy egyes eszközöket megbízónkkal egyeztetett és általunk legmegfelelőbbnek ítélt értékelési módszerekkel értékelünk, ideértve átszervezés esetén az eszközök újraértékelését is.Célunk, hogy maradandó értékeket teremtsünk ügyfeleink részére.
Ehhez kiemelkedő minőségű szolgáltatásokkal járulunk hozzá a következő területeken:


Esettanulmányainkban néhány gyakorlati példa segítségével mutatjuk be tevékenységünket és az ügyfeleink számára elért előnyöket:


A member firm of DFK International a worldwide association of independent accounting firms and business advisersAkkreditációk