Dr. Gyarmathy és Társai Kft.   ┃   Dr. Gyarmathy Ügyvédi Iroda

Esettanulmányok

Esettanulmányainkban néhány példán keresztül betekintést nyújtunk a napi munkák során születő hatékony, multidiszciplináris megoldásokba.

Esettanulmány:

Outsourcing

Fióktelep hatékony üzemeltetése

Egy tengerentúli, nagykereskedelemmel foglalkozó vállalatcsoport európai leányvállalatait fióktelep formájában üzemelteti. A kereskedelmi folyamatok több kisebb európai országban csak néhány munkavállaló foglalkoztatását teszik szükségessé. Ezért a társaság úgy döntött, hogy egyes európai országokban nem hoz létre adminisztratív cégközpontot, hanem a DFK International tagjai megbízásával outsourcing formájában oldja meg a fióktelepek számviteli és adózási feladatait.

A vállalat magyarországi fióktelepének számviteli, adóelszámolási és személyügyi feladait társaságunk végzi. A társaság könyvelését a helyi számviteli szabályok és a US-GAAP alapján folytatjuk le és részt veszünk a társaság konszolidációs folyamatainak elvégzésében. Elkészítjük a fióktelep teljes körű adóbevallásait. A cég adminisztrációs feladatainak megoldását székhelyszolgáltatás formájában segítjük.

A cég gazdasági jogi kérdéseit ügyvédi irodánk kezeli. A cég komplex gazdasági viszonyainak több évre visszanyúló, alapos ismerete és az ügyfelünkkel történő direkt kapcsolattartás gyors és hatékony, interdiszciplináris megoldásokat eredményez.

Esettanulmány:

Könyvvizsgálat és értékteremtés

Egy nemzetközi csoporthoz tartozó magyarországi ügynökség már néhány éve müködött, amikor könyvvizsgálói megbízást adott részünkre. Az éves könyvvizsgálat során észleltük, hogy a cég belső költségelszámolási rendszere hiányos. A rendszer hiányosságai azt eredményezték, hogy bizonyos projektek esetében egyes költségek, melyeket ügyfél-projektekre kellett volna kiterhelni, az ügynökség saját költségeiként kerültek elszámolásra és nem lettek kiszámlázva az ügyfeleknek.

A fenti megállapításokra alapozva változtatásokat javasoltuk a cég belső elszámolási rendszerében. Támogattuk ügyfelünket a tárgyévi költségek átvizsgálásában és az átterhelendő költségek azonosításában.

Miután a költségek átvizsgálása sikeresen lezárult, az ügynökség utólag kiszámlázta az elmaradt költségeket ügyfelei részére. Az így keletkezett bevétel a tárgyévi eredmény kétszámjegyű százalékban mért növekedését eredményezte.

Esettanulmány:

Egy európai cég Magyarországon

Globalizáció és gazdasági mobilitás

Egy európai székhelyű, elektronikai alkatrészgyártó cég magyarországi gyár létrehozását határozta el annek érdekében, hogy egy fontos vevő igényeinek kielégítését logisztikailag optimalizálja.

A vállalkozás vezetőivel együttműködésben elkészítettük a tervezett cégalapítás jogi, számviteli és adózási struktúráját. Ügyvédi irodánk elvégezte a magyar leányvállalat megalapítását és bejegyeztette azt a cégjegyzékbe. Segítséget nyújtottunk a felmerülő gazdasági és munkajogi kérdésekben. A cég megbízása alapján kialakítottuk az új számviteli rendszert, és folyamatosan elvégeztük a felmerülő adó- illetve jogi tanácsadói feladatokat. .

A leányvállalat néhány éven keresztül sikeresen működött, amikor üzleti partnerük magyarországi tevékenységét Ázsiába helyezte át. Az európai cég ezt követően elhatározta a magyar leányvállalat megszüntetését és annak tevékenységét európai és ázsiak alvállalkozók között osztotta fel.

Amíg a cég a gyártás áthelyezésével volt elfoglalva, addig ügyvédi irodánk az ügyfél megbízásából intézkedett a magyar leányvállalat szerződéseinek felbontásáról, ideértve az alkalmazottak lépésről-lépésre történő elbocsátását is. A szerződések és a kötelezettségek megszüntetésével egyidejűleg elindítottuk a végelszámolási eljárást cégbíróságon. A végelszámolási folyamat során a cég a könyvelési és adóbevallási feladatok ellátásával is bennünket bízott meg. A cég magyarországi leányvállalata megszűnt, az anyavállalat azonban továbbra is sikeresen működik.

Esettanulmány:

Ingatlanberuházás

A szerződések és az adózás optimalizációja

Egy befektető társaság üzleti partnereivel közösen megvásárolt egy nagyértékű ingatlant. Ingatlanfejlesztő társaságot alapítottak, amely jelentős befektetések révén az ingatlanban komoly értéknövekedést ért el. Az ingatlanfejlesztő társaság és az üzleti partnerek között szerződések bonyolult hálózata jött létre.

A befektető a fenti helyzet kialakultát követően el kívánta adni az ingatlanban fennálló tulajdoni hányadát, és megbízott bennünket az adásvétel jogi és adózási szemszögből történő lebonyolításával. Az adás-vételt megnehezítette az ingatlanon fennálló hatósági elidegenítési tilalom valamint az, hogy az ingatlanfejlesztő társasággal fennálló szerződések az ingatlan sikeres eladását követően több hátrányt tartalmaztak ügyfelünk részére. További megoldandó feladatként merültek fel az értéknövekedésből eredő adókötelezettségek.

A fentiekben írt hátrányos következmények kiküszöbölésére tervet készítettünk, amely átstrukturálta az ingatlanfejlesztő társaság és tagjai között fennálló szerződéseket. Ez a többi tag érdekét is szolgálta, mivel a fejlesztési szerződések csak rövid távú megoldásokat tartalmaztak és nem voltak adótervezéssel megalapozva. Az új szabályozás során optimalizáltuk a felek közötti jogviszonyokat, amely egyúttal az adókötelezettség csökkenését eredményezte ügyfelünk számára.

A fentiekkel egyidejűleg tárgyaltunk a hatóságokkal is, amelynek eredményeképpen az elidegenítési tilalom ideiglenesen felfüggesztésre került, és ügyfelünknek engedélyezték az ingatlan értékesítését. Végül ügyfelünk sikeresen értékesítette az ingatlant, és adófizetési kötelezettsége is kedvezőbben alakult.Célunk, hogy maradandó értékeket teremtsünk ügyfeleink részére.
Ehhez kiemelkedő minőségű szolgáltatásokkal járulunk hozzá a következő területeken:


Esettanulmányainkban néhány gyakorlati példa segítségével mutatjuk be tevékenységünket és az ügyfeleink számára elért előnyöket:


A member firm of DFK International a worldwide association of independent accounting firms and business advisersAkkreditációk